نوار تیپ

نوار تیپ با ضخامت های مختلف دیواره، انواع مختلف قطره چکان از نظر میزان آبدهی و فواصل مختلف طراحی و تولید میگردند. از جمله محاسن این نوع نوارهای آبیاری نسبت به سایر نوارهای آبیاری داشتن ضریب تغییرات پائین، امکان افزایش طول نوار آبیاری در ردیفهای کشت و یکنواختی آبدهی در طول مسیر میباشد. قیمت بصورت کلاف ارائه شده است و هر کلاف نوار تیپ 20 سانتی1000 متر و ضخامت این نوار تیپ 180 میکرون می باشد.

مزایای استفاده از نوار تیپ
صرفه جویی در مصرف آب وافزایش سطح زیر کشت
نصب آسان و سریع و حمل و نقل راحت نوار تیپ (سبکی وزن)
قابلیت نصب بر روی خاک ، زیر خاک و یا حتی معلق
جلوگیری از چسبیدن جلبک و رسوبات معدنی بدلیل جنس آن
استفاده آسان در زمین هایی با شکل نامنظم
کم شدن فرسایش خاک
کاهش رشد علف های هرز
یکنواختی توزیع آب
نیاز به فشار کمتر نسبت به سایر روشها

یکی از روش‌های مرسوم آبیاری قطره ‌ای که برای کشت‌های ردیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از نوار تیپ است که به آبیاری نواری نیز معروف است. در این سیستم آبیاری برای آن که بتوان آب را به پای گیاه رساند، از نوار تیپ (tape) استفاده می‌شود. این وسیله در واقع یک لوله پلیمری یکسره است که در فواصل مشخص دارای محلی برای خروج قطره ‌ای آب است.
کاربردهای نوار تیپ:
خوشبختانه نوارهای آبیاری تیپ برای انواع کشت های متراکم وردیفی مورد استفاده قرار می گیرد در کشاورزی برای آبیاری گیاهان ردیفی (مانند گل کلم، کاهو، فلفل، پنبه…) و نیز گیاهان زراعی (گندم، ذرت، حبوبات…) وسیله پخش آب به اندازه کافی نزدیک گیاه نصب می‌شود تا آب از طریق نفوذ عمقی در خاک به محدوده ریشه گیاه برسد.در سیستم آبیاری نوار تیپ، آب در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می‌شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود. این روش در گلخانه ها نیز قابل استفاده می باشد.

محدودیت های استفاده از نوار تیپ
استفاده از فیلتر به جهت جلوگیری از گرفتگی درزها وقطره چکان ها
جلوگیری از زاویه دار شدن نوار
جلوگیری از نصب در شیب های بالای 2 درصد
نیاز به هزینه های اولیه راه اندازی

محدودیت های استفاده از نوار تیپ

  • استفاده از فیلتر به جهت جلوگیری از گرفتگی درزها وقطره چکان ها
  • جلوگیری از زاویه دار شدن نوار
  • جلوگیری از نصب در شیب های بالای 2 درصد
  • نیاز به هزینه های اولیه راه اندازی
  • رعایت روشهای نصب با توجه به شرایط محیطی(باد شدید- بارش برف وتگرگ واحتمال یخبندان)

مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش یک نتیجه

نوار تیپ

شبکه ابیاری