مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 16 نتایج

الکتروموتور شناور- مکانیکاسیل

الکتروموتور شناور- مکانیکاسیل

ایستگاه پمپاژ
117,152,000 تومان136,675,000 تومان
الکتروموتور چدنی ۱۵۰۰RPM

الکتروموتور چدنی ۱۵۰۰RPM

ایستگاه پمپاژ
1,024,000 تومان155,429,000 تومان
الکتروموتور آلومینیومی ۷۵۰RPM

الکتروموتور آلومینیومی ۷۵۰RPM

ایستگاه پمپاژ
1,226,000 تومان5,173,000 تومان
الکتروموتور آلومینیومی ۱۰۰۰RPM

الکتروموتور آلومینیومی ۳۰۰۰RPM

ایستگاه پمپاژ
448,000 تومان5,363,000 تومان
الکتروموتور آلومینیومی ۱۰۰۰RPM

الکتروموتور آلومینیومی ۱۵۰۰RPM

ایستگاه پمپاژ
473,000 تومان10,108,000 تومان
الکتروموتور آلومینیومی ۱۰۰۰RPM

الکتروموتور آلومینیومی ۱۰۰۰RPM

ایستگاه پمپاژ
780,000 تومان4,076,000 تومان
طبقات پمپ

طبقات پمپ

ایستگاه پمپاژ
5,666,000 تومان25,987,000 تومان

پمپ شناور UQH

ایستگاه پمپاژ
49,197,000 تومان

پمپ شناور BRVS

ایستگاه پمپاژ
93,649,000 تومان

پمپ شناور BRTS

ایستگاه پمپاژ
44,762,000 تومان

پمپ شناور BQTS

ایستگاه پمپاژ
36,682,000 تومان

پمپ شناور BPN

ایستگاه پمپاژ
67,160,000 تومان

پمپ شناور BPH

ایستگاه پمپاژ
56,297,000 تومان
-65%

پمپ شناور BPD

ایستگاه پمپاژ
7,600,000 تومان
-94%

پمپ WKL پمپیران

ایستگاه پمپاژ
6,809,000 تومان