دریپرها یا قطره چکان‌ها به نازل‌هایی گفته می‌شود که در انتهای سیستم آبیاری، آب را به گیاه می‌رسانند. اصلی‌ترین قسمت یک سیستم آبیاری قطره‌ای …

مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 15 نتایج

کورکن محل قطره چکان

آبیاری قطره ای
260 تومان310 تومان

قطره چکان یورودریپ (کرونا)

آبیاری قطره ای
2,700 تومان2,900 تومان

قطره چکان نتافیم

آبیاری قطره ای
2,700 تومان3,200 تومان

قطره چکان پرسی ورسک

آبیاری قطره ای
2,150 تومان2,400 تومان

قطره چکان بازشونده ورسک

آبیاری قطره ای
1,700 تومان2,400 تومان

قطره چکان ایریتک

آبیاری قطره ای
2,900 تومان22,000 تومان

قطره چکان آنتلکو

آبیاری قطره ای

قطره چکان RM

آبیاری قطره ای

دریپر داخل خط

آبیاری قطره ای