مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 29 نتایج

رایزر پلیمری دو سر رزوه 3

رایزر پلیمری دو سر رزوه 1

آبیاری قطره ای
32,000 تومان90,000 تومان
کلید شیر خودکار پلیمری 1 اینچ

کلید شیر خودکار 1

آبیاری قطره ای
لوله بارانی آسافلکس

لوله بارانی آسافلکس

آبیاری قطره ای
3,300 تومان8,000 تومان
درپوش رزوه ای1/2

درپوش رزوه ای3/4

اتصالات کشاورزی

شیر انشعاب تیپ ۱۷*لی فلت واشر دار

آبیاری قطره ای
4,800 تومان13,500 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*۳/۴

آبیاری قطره ای
3,600 تومان11,500 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*۱۷

آبیاری قطره ای
3,400 تومان12,500 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*لی فلت واشر دار

آبیاری قطره ای
4,800 تومان13,500 تومان

آچار پانچ

آبیاری قطره ای