مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 45 نتایج

نوار تیپ

شبکه ابیاری
رایزر پلیمری دو سر رزوه 3

رایزر پلیمری دو سر رزوه 1

آبیاری قطره ای
32,000 تومان90,000 تومان
کلید شیر خودکار پلیمری 1 اینچ

کلید شیر خودکار 1

آبیاری قطره ای
لوله بارانی آسافلکس

لوله بارانی آسافلکس

آبیاری قطره ای
3,300 تومان8,000 تومان
درپوش رزوه ای1/2

درپوش رزوه ای3/4

اتصالات کشاورزی

شیر انشعاب تیپ ۱۷*لی فلت واشر دار

آبیاری قطره ای
4,800 تومان13,500 تومان

کورکن محل قطره چکان

آبیاری قطره ای
260 تومان310 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*۳/۴

آبیاری قطره ای
3,600 تومان11,500 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*۱۷

آبیاری قطره ای
3,400 تومان12,500 تومان

شیر انشعاب تیپ ۱۷*لی فلت واشر دار

آبیاری قطره ای
4,800 تومان13,500 تومان

قطره چکان یورودریپ (کرونا)

آبیاری قطره ای
2,700 تومان2,900 تومان

قطره چکان نتافیم

آبیاری قطره ای
2,700 تومان3,200 تومان

قطره چکان پرسی ورسک

آبیاری قطره ای
2,150 تومان2,400 تومان

قطره چکان بازشونده ورسک

آبیاری قطره ای
1,700 تومان2,400 تومان

قطره چکان ایریتک

آبیاری قطره ای
2,900 تومان22,000 تومان

قطره چکان آنتلکو

آبیاری قطره ای

قطره چکان RM

آبیاری قطره ای

دریپر داخل خط

آبیاری قطره ای

آچار پانچ

آبیاری قطره ای