مهندس خندان: 09144313700

.

نمایش همه 7 نتایج

کمر بند2*63

60,500 تومان
شبکه ابیاری

کمر بند1*63

60,500 تومان
شبکه ابیاری

کمربند پلیمری 11/2*63

55,000 تومان
شبکه ابیاری

فشار اسمی 6 بار مقاوم در برابر فشار و تنش‌های مکانیکی طراحی ویژه برای استفاده در آبیاری بارانی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمربند انشعاب جهت انشعاب‌گیری از لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می‌شود. رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر کاملا منطبق می‌باشد.

کمربند

60,500 تومان
شبکه ابیاری

فشار اسمی 6 بار مقاوم در برابر فشار و تنش‌های مکانیکی طراحی ویژه برای استفاده در آبیاری بارانی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمربند انشعاب جهت انشعاب‌گیری از لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می‌شود. رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر کاملا منطبق می‌باشد.

کمربند پلیمری 11/2*50

41,000 تومان
شبکه ابیاری

فشار اسمی 6 بار مقاوم در برابر فشار و تنش‌های مکانیکی طراحی ویژه برای استفاده در آبیاری بارانی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمربند انشعاب جهت انشعاب‌گیری از لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می‌شود. رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر کاملا منطبق می‌باشد.

کمربند پلیمری 1*50

41,000 تومان
شبکه ابیاری

فشار اسمی 6 بار مقاوم در برابر فشار و تنش‌های مکانیکی طراحی ویژه برای استفاده در آبیاری بارانی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمربند انشعاب جهت انشعاب‌گیری از لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می‌شود. رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر کاملا منطبق می‌باشد.

کمربند پلیمری 3/4*50

41,000 تومان
شبکه ابیاری

فشار اسمی 6 بار مقاوم در برابر فشار و تنش‌های مکانیکی طراحی ویژه برای استفاده در آبیاری بارانی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمربند انشعاب جهت انشعاب‌گیری از لوله‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می‌شود. رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر کاملا منطبق می‌باشد.